Novosti

Pišćaci i gunjci u Marušićima

U Marušićima i mjestu Paliski 4 i 5.srpnja 2015.  održale su se dvije manifestacije. Po četvrti put u mjestu Paliski održao se Tanac na tavolac i deseti međunarodni susret malih sastava tradicionalne glazbe „Pišćaci i gunjci“ za koje smo organizirali konferenciju za novinare te podržali u promociji oba događaja.

Gunci-gunjci“ i/ili pišćaci su glazbeni sastavi čiju osnovu tvore gudački instrumenti violina i bajs. Suprotno općem mišljenju, uporaba violine u istarskoj tradicijskoj glazbi dokumentirana je već u 17. stoljeću. Ova vrsta glazbe tradicionalno je raširena uglavnom na području središnje i sjeverozapade Istre (Bujština, Buzeština, Pazinština, Slovenski dio Istre). Popularnost tih sastava počela je rasti krajem 18. stoljeća među ostalim i prisustvom sve većeg broja putujućih svirača. Tijekom vremena, zvuk gunjaca i pišćaca obogaćivao se uključivanjem i drugih instrumenata, u prvo vrijeme klarineta i kornete, a kasnije diatonske harmonike „triestine“. Uloga tih sastava bila je obavezna glazbena pratnja kako svadbenim tako i karnevalskim povorkama, ali je njihova uloga prvenstveno bila svirka za ples. Poslije drugog svjetskog rata, tradicija gunjaca i pišćaca upala je u krizu, no nije sasvim prekinuta što je uvelike pomoglo razumijevanju i tumačenju same baštine.

IMG_7336

Ove godine nastupilo je dvanaest grupa te dvije skupine koje su nastupili kao gosti i svojom izvođačkom kvalitetom doprinijeli popularizaciji same manifestacije te predstavili stimulaciju mlađim naraštajima za bavljenjem tradicijskom glazbom.

P1290675

Ovogodišnje manifestacije financijski su podržali Ministarstvo kulture RH i Istarska županija, Upravni odjel za kulturu.

%d blogeri kao ovaj: