Novosti

Pišćaci i gunjci u Marušićima

U Marušićima i mjestu Paliski 4 i 5.srpnja 2015.  održale su se dvije manifestacije. Po četvrti put u mjestu Paliski održao se Tanac na tavolac i deseti međunarodni susret malih sastava tradicionalne glazbe „Pišćaci i gunjci“ za koje smo organizirali konferenciju za novinare te podržali u promociji oba događaja.