Humanitarna kampanja kojom se prikupljaju sredstava za kupnju opreme za Hitnu medicinsku pomoć u Umagu, koja pruža pomoć svim građanima Bujštine. PRemium Image se pridružio akciji! Pridružite se i vi!


Humanitarna kampanja kojom prikupljamo sredstava za kupnju opreme za Hitnu medicinsku pomoć u Umagu. Akciji su se pridružile mnogobrojne institucije, poduzeća, udruge i pojedinci s područja Umaga, Buja i Novigrada i šire.

Hitna medicinska služba Umag, ugovorena od strane HZZO postoji već preko 25 godina. U popodnevnim satima, tijekom praznika, noću i vikendima, hitna je jedina zdravstvena ustanova gdje se pacijenti mogu obratiti od 0-24 sata.

Grad Umag je u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Istarske Županije, pokrenuo razgovore i uspio postići dogovor s Istarskom Županijom o adaptaciji i dogradnji prostorija za službe hitne medicine Umag gdje glavninu radova financiraju Grad Umag i Županija u iznosu od preko 1.800.000,00 kn.

Umažani su pokrenuli niz humanitarnih aktivnosti okupljenih u kampanju pod nazivom „#HitnaJeBitna“ koje za cilj imaju prikupljanje sredstava za nabavku nužne opreme. Oprema bi se nalazila u prostorijama hitne službe Umag, gdje bi se pacijentima u popodnevnim i noćnim satima te danima praznika i vikenda mogla uraditi kvalitetna dijagnostika i liječenje te olakšati donošenje odluke o potrebi daljnjeg liječenja u bolnici. Uz nabavku potrebne opreme spriječili bi se nepotrebni transporti bolesnika u udaljene bolnice, a time bi se i smanjilo odsustvo liječnika u ispostavi.

Prikupljenim sredstvima nabavit će se nužna medicinska oprema u vrijednosti od 300.000,00 kn .

Potrebna oprema uključuje Hematološki brojač i uređaj za CRP (za pretragu krvi), EKG uređaj (kao zlatni standard u hitnoj medicini), FAST ultrazvučni uređaj za brzu dijagnostiku hitnih stanja, tri nova bolnička ležaja (za smještaj i akutno liječenje bolesnika) te telemedicinski uređaji i oprema (za efikasniju suradnju i konzultacije sa specijalistima OB Pula, palijativnom službom IDZa, bez potrebe transporta bolesnika u udaljene bolnice čime se povećava iskoristivost postojećeg zdravstvenog kadra). Osim planirane medicinske opreme, nakon završetka gradnje biti će potrebno opremiti hitnu službu Umaga i adekvatnim namještajem, računalima i drugim inventarom.

10633510_545364618961539_1488711005129555570_o

Do sada je kroz akciju, prikupljeno nešto više od 86.000,00 kn iz različitih izvora i organizacijom različitih događanja na području Umaga, Buja i Novigrada.

Donirati možete na račun Grada Umaga: HR 1323800061846800002 model HR68, poziv na broj 7765-OIB uz naznaku svrhe: Donacija za kupnju opreme za Hitnu pomoć

www.hitnajebitna.bec.hr

 

%d blogeri kao ovaj: