Novosti

Edukacija u POU Umag

Održali smo edukaciju iz marketinškog komuniciranja za obrazovne institucije zaposlenicima POU Umag i Diopter Otvorenog učilišta iz Pule.

25fea58d9259cbc794f8a971da6be931ee8cb5410b6a30454e91b20d110e8b57

Cilj radionice je bio pojasniti, približiti i ohrabriti ideje i uporabu načela integrirane marketinške komunikacije u svakodnevnom marketinškom i prodajnom procesu. Uvažavajući klasične, dokazane metode, pojačane s novim komunikacijskim paradigmama i kanalima, radionica je polaznike informirala o glavnim novim medijima, principima online poslovanja i komunikacije, odnosima s javnošću i korištenju novih medija za izgradnju branda, povećanje lojalnosti i komunikaciju s korisnicima.

d48f03b12c0c11deb7e29e6cf09b1abdff28f272d46e0ebf90023c27825ed1d0

Cilj je bio i omogućiti polaznicima da dobiju ‘širu’ sliku o tržištu i prodajnoj organizaciji te uvid u elemente koje trebaju razvijati u budućem radu. Kod polaznika smo kroz praktičan primjer razvijali znanja i vještine potrebne za strateško planiranje te pokazali kako lakše procjenjivati potencijal korisnika za buduće ostvarenje rezultata.

Tijekom radionice  polaznici su  primijenjivali  alate i metode na konkretnim slučajevima iz prakse.

Evaluacija radionice je pokazala da su sudionici bili izrazito zadovoljni, organizacijom, vođenjem i sadržajem.

 

%d blogeri kao ovaj: