Novosti
Novosti

Edukacija u POU Umag

Održali smo edukaciju iz marketinškog komuniciranja za obrazovne institucije zaposlenicima POU Umag i Diopter Otvorenog učilišta iz Pule. Cilj radionice je bio pojasniti, približiti i ohrabriti ideje i uporabu načela integrirane marketinške komunikacije u svakodnevnom marketinškom i prodajnom procesu. Uvažavajući klasične, dokazane metode, pojačane s novim komunikacijskim paradigmama i...